fbpx

variantenstudie fietsverbinding Diemen

nieuwe verbinding

Diemen groeit hard. Zo wordt momenteel onder meer nieuwbouwwijk Plantage de Sniep afgerond. Voor fietsers is het nabijgelegen station Diemen Zuid alleen via een flinke omweg te bereiken. Daar wil de gemeente verandering in brengen. We zijn gevraagd middels een variantenstudie de haalbaarheid te onderzoeken van een directe fietsverbinding tussen station Diemen Zuid en Plantage de Sniep, in het gebied langs de spoorlijn. De overbrugging van de Weespertrekvaart vormt een bepalend onderdeel van deze nieuwe verbinding.

variantenstudie

De nadruk van de integrale variantenstudie lag op het vinden van optimale oplossingen voor de fietsverbinding. Uiteraard onderzochten we daarbij ook de haalbaarheid van de hiervoor benodigde ingrepen, zoals bruggen, fietspaden en andere maatregelen. Met name de aanwezigheid van een groot aantal ondergrondse kabels en leidingen maakte de inpassing van een brug over de Weespertrekvaart een grote uitdaging. Naast inpassing besteedden we aandacht aan het gebruikscomfort, de ruimtelijke kwaliteit, de (sociale) veiligheid en de ecologische impact van de oplossingen.

voorkeursvarianten

De variantenstudie heeft geleid tot drie haalbare voorkeursvarianten voor de fietsverbinding tussen Diemen Zuid en Plantage de Sniep. Van elke variant maakten we een inschatting de investeringskosten en de instandhoudingskosten. In een beoordelingsmatrix zetten we deze kosten af tegen de scores van de drie varianten op de belangrijkste beoordelingscriteria. Met eenvoudige visualisaties gaven we ook een impressie van de mogelijke uitwerking van de drie varianten.

beweegbare brug

Twee van de voorkeursvarianten betreffen een beweegbare brug over de Weespertrekvaart. Vooraf werd een beweegbare brug als niet haalbaar ingeschat. In onze studie zagen wij hier toch mogelijkheden voor. Voor fietsers hebben deze varianten als voordeel dat er geen groot hoogteverschil overwonnen hoeft te worden, zoals wel het geval is in de variant met een hoge vaste brug.

specificaties

uitvoering: 2021

meer informatie?

bel Sietse Cieraad:
015 750 25 78

ontwerper bruggen Sietse Cieraad

projectteam

Niels Degenkamp
Sietse Cieraad
Thijs Beerkens

vergelijkbare projecten