fbpx

quickscan aquaduct Oirschot

verbreding A58

Rijkswaterstaat heeft plannen om de A58 bij Oirschot te verbreden. Het huidige viaduct over het Wilhelminakanaal moet dan ook verbreed worden. Het alternatief van een aquaduct is daarbij slechts beperkt bekeken, want dit bleek al snel aanzienlijk duurder dan verbreding van het viaduct. De gemeente Oirschot en de Stichting A58 Oirschot aquaduct in het groen, hebben ons gevraagd de optie van een aquaduct nader te onderzoeken middels een quickscan.

aquaduct versus viaduct

De quickscan ging nader in op de mogelijkheden, kosten en kanttekeningen van zowel een aquaduct als een nieuw viaduct. Alleen door beide opties goed te bekijken, kan immers een weloverwogen afweging gemaakt worden.

kostenraming

Het proces begon met het bestuderen van de eerder opgestelde ramingen van de verschillende varianten. Daarna hebben we een globale schets gemaakt van het aquaduct. Op basis daarvan konden we de kosten voor een aquaduct inschatten. De verschillende ramingen hebben we vervolgens met elkaar vergeleken.

haalbaarheid

Volgens de ramingen van Rijkswaterstaat, is een aquaduct zo veel duurder dan een verbreed viaduct, dat het geen optie is. Uit onze ramingen komt een ander beeld naar voren. Een aquaduct is weliswaar duurder, maar het verschil is aanzienlijk kleiner dan oorspronkelijk aangenomen. Vanwege de voordelen van een aquaduct op met name omgevingskwaliteit en woongenot, is een aquaduct volgens ons in elk geval een optie die nader bekeken zou moeten worden.

vervolg quickscan

De uitkomst van de quickscan heeft ertoe geleid dat we de mogelijkheden van een aquaduct nog iets verder hebben uitgewerkt en geoptimaliseerd. Daarbij keken we onder meer naar het alignement (tracé) en zaken als bochtstralen, vluchtroutes en mogelijkheden qua bouwterrein. Ook deze ontwerpvarianten kunnen voor een lager budget gerealiseerd worden dan de oorspronkelijke raming waarop Rijkswaterstaat haar keuze baseert.

specificaties

status: quickscan en vervolg uitgevoerd (2020/2021)

meer informatie?

bel Gerhard Nijenhuis:
015 750 25 72

ontwerper ondernemer bruggenontwerper Gerhard Nijenhuis

projectteam

Adriaan Kok
Gerhard Nijenhuis

vergelijkbare projecten