fbpx

damwand Looskade Roermond

aankleding kade

In Roermond is de N280 de afgelopen jaren flink opgeknapt. (Zie ook ons ontwerp voor de verdiepte ligging.) Onderdeel van de herinrichting van de N280, was de herinrichting en verhoging van de Looskade. In opdracht van de Provincie Limburg  maakten we het esthetisch ontwerp voor de aankleding van de nieuwe kade. De Looskade ligt pal naast de belangrijkste toegang tot de stad, de Louis Raemaekersbrug.

volkslied

Geïnspireerd door de locatie en haar historie kozen we ervoor de eerste twee regels van het Roermonds volkslied op de kadewand te vereeuwigen. De tekst luidt: ‘Waar ’t gouden beeld in ’t zonlicht staat op hogen torentrans. De maas met roer verenigd gaat, in lichten golvendans.’ De eerste zin gaat over de toren van de Sint Christoffelkathedraal, die zich vlak bij de locatie bevindt; de tweede slaat op het samengaan van de twee rivieren, wat letterlijk bij de Looskade gebeurt.

geperforeerd cortenstaal

De aankleding van de kadewand bestaat uit cortenstalen panelen, waarachter verlichting is aangebracht die de gehele damwand gelijkmatig aanlicht. In de panelen is de tekst aangebracht met perforaties. Zo zijn de openingen in de platen heel klein en kan er geen zwerfvuil achter de aankleding komen bij bijvoorbeeld hoogwater. Behalve de tekst, is ook een Franse lelie aangebracht. Dezelfde lelie prijkt in het wapen van de stad  en op de stadsvlag.

detaillering

In het esthetisch ontwerp legden we de uitvoering an sich niet vast, maar stelden we wel een aantal voorwaarden waaraan de detaillering moest voldoen. Plaatnaden bijvoorbeeld mochten niet door een letter lopen. De hoogte van de panelen stelden we vast op 1500 mm, wat aansluit op de standaardmaat van cortenstalen platen van 3000 x 1500 mm. Ook aan de verlichting stelde het ontwerp eisen: deze moest vooral gelijkmatig zijn, zowel op de keerwand als achter de geperforeerde letters.

In de uitvoering werkten we namens de opdrachtgever nauw samen met de aannemer om de uitwerking te begeleiden en de beeldkwaliteit te borgen.

specificaties

uitvoeringskosten:
oplevering: 2021

onze rol bij dit project

esthetisch ontwerp
toezicht uitvoering

meer informatie?

bel Marion Kresken:

015 750 25 76

projectteam

Rob Kruizinga
Chris Spierings

vergelijkbare projecten