fbpx

busbaanbrug Almere (UAV-gc-contract)

verhoogde busbaan

De gemeente Almere wilde de capaciteit van de busbaan tussen het centrum en het station vergroten en vroeg ipv Delft mee te denken over de mogelijkheden van een verhoogde busbaan.

Na een schetsmatige verkenning stelden we een verhoogde betonnen busbaan voor. Uiteindelijk hebben we het ontwerp tot vo-niveau uitgewerkt en de gemeente geadviseerd over de wijze van aanbesteding.

brug voor de toekomst

De brug grenst aan de Oostkavels, een nieuwbouwlocatie in ontwikkeling, en het stadhuis. In het ontwerp van de Busbaanbrug is rekening gehouden met de toekomstige bebouwing.

Daarnaast was het belangrijk dat de brug er ook de komende tien jaar, tijdens de ontwikkeling van de Oostkavels, mooi uit zou zien. Zo is de kleurstelling van de betonnen brug afgestemd op de reeds bestaande bebouwing naast de busbaan. Verder is het ontwerp zo rustig en logisch mogelijk.

innovatief aanbesteed

ipv Delft hielp de Gemeente Almere met de aanbesteding van de ontworpen brug. Voor dit project waren er verschillende opties:

1. Meervoudig uitvragen met werkomschrijving op basis van UAV.

2. Aanbesteden met RAW-bestek;

3. Aanbesteden met Design & Construct UAV-gc contract.

We adviseerden de opdrachtgever om een UAV-gc contract op te stellen in combinatie met een voorbereid Voorlopig Ontwerp.

Het is een misverstand dat bij een Design & Construct contract zoveel mogelijk ontwerpruimte aan de aannemer moet worden gelaten. Bij een open uitvraag kost het alle inschrijvers een grote inspanning om de aanbieding voor te bereiden. Maatschappelijke kosten die eens moeten worden gecompenseerd.

Wij zijn er voorstander van alle voorbereiding die de opdrachtgever zelf goed kan doen vooraf uit te voeren. We adviseerden Almere om een Design en Construct uitvraag in combinatie met een Voorlopig Ontwerp te maken.

Zo weet de aannemer wat hij moet bouwen en kan hij zicht concentreren op bouwvolgorde, omgevingsmanagement, verkeersmaatregelen, funderingstechniek etc, etc.

specificaties bouwproject

bouwkosten: € 4.000.000
afmetingen: l=200 m | b=10,4 m
voorbereiding: 2011

meer informatie?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

projectteam

Johan Büdgen
Sietse Cieraad

vergelijkbare projecten